Μάρτιος 2014
5ο Forum Κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς
 
 
 
 
 
 
Μάρτιος 2013
4ο Forum Κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς
 
 
 
 
Απρίλιος 2012
12ο Παννελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο
 
 
 
 
Φεβρουάριος 2012
3ο Forum Κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς
 
 
 
 
 
Φεβρουάριος 2011
2ο Forum Κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς
 
 
 
 
Μάρτιος 2010
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς
 
 
 
 
Μάρτιος 2009
11ο Παννελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 210 9400 130 Χρυσοστόμου Σμύρνης 9, 183 44 Μοσχάτο